Lai Châu

Thành Phố Lai Châu

Mường Tè Lai Châu

Nậm Nhùn Lai Châu

Phong Thổ Lai Châu

Sìn Hồ Lai Châu

Tam Đường Lai Châu

Tân Uyên Lai Châu

Than Uyên Lai Châu